Học sinh khối Trung học cơ sở và khối Trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” mùa III năm học 2017-2018